Làm thế nào để thay đổi trạng thái đơn hàng đồng loạt?


Câu hỏi : Các đơn hàng ở trạng thái chờ duyệt có cách nào thay đổi trạng thái sang đã duyệt hàng loạt không?

Trả lời:  Để thay đổi trạng thái từ chờ duyệt sang đã duyệt của đơn hàng với nhiều đơn hàng cùng một lúc, anh, chị có thể thao tác bằng cách upload ghi đè. Lưu ý trước khi thao tác upload ghi đè, anh chị vào phần cài đặt, CRM, bỏ trình duyệt đơn hàng đi.Cám ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận