Làm thế nào để thay đổi liên hệ lần cuối bằng trao đổi?


Hiện tại hệ thống chỉ hỗ trợ tự động thay đổi liên hệ lần cuối qua ba tương tác :

1 : gửi sms cho khách hàng trên hệ thống

2 : gửi email và khách hàng đọc email

3 : phát sinh cuộc gọi với khách hàng ( điều kiện : dùng module tổng đài của GetFly)

Nếu muốn thay đổi bằng trao đổi phải copy nội dung trao đổi vào biểu tượng liên hệ lần cuối trong chi tiết của khách hàng.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận