Làm thế nào để tắt bớt các trường không muốn hiển thị ở phần khách hàng?

Khách hàng

266 lượt xem

21/07/2018

Để tắt các trường không muốn hiển thị trên màn hình khách hàng ( F2 ) chọn biểu tưởng ly ( cạnh biểu tưởng bánh sinh nhật ) và bỏ tích các trường không muốn hiển thị.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan