Làm thế nào để tắt bớt các trường không muốn hiển thị ở phần khách hàng?


Để tắt các trường không muốn hiển thị trên màn hình khách hàng ( F2 ) chọn biểu tưởng ly ( cạnh biểu tưởng bánh sinh nhật ) và bỏ tích các trường không muốn hiển thị.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận