Làm thế nào để lọc các cơ hội trùng email?


Hỏi : Làm thế nào để lọc được các cơ hội trùng email với nhau trong một chiến dịch

Trả lời : Vào chi tiết chiến dịch đó, click vào biểu tượng hình phễu ( lọc nâng cao ) tích chọn cơ hội trùng email để lọc các cơ hội trùng nhau.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận