Làm thế nào để khôi phục khách hàng đã xóa?

Khách hàng

74 lượt xem

23/07/2020

Để khôi phục các khách hàng đã xóa, anh/chị thao tác như sau:

- Tại màn hình Khách hàng F2 -> Đã xóa


- Chọn các khách hàng cần khôi phục -> chọn Thao tác -> Khôi phục- LƯU Ý: Anh/chị được xem các khách hàng nào thì sẽ có thể khôi phục được các khách hàng đó

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Thanh Tân

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan