Làm thế nào để gửi email cho tất cả khách hàng trong chiến dịch?


Để có thể gửi email cho tất cả khách hàng trong chiến dịch, anh/chị có thể thực hiện 1 trong các cách sau:


- Cách 1: Vào Email Marketing -> Thêm mới -> Chọn Chiến dịch cần gửi email cho khách hàng -> Nhập nội dung email cần gửi -> Gửi luôn


- Cách 2: Tại màn hình Khách hàng (F2) -> Tìm kiếm -> Tìm kiếm nâng cao -> Chọn chiến dịch cần gửi mail -> Tìm kiếm


Hệ thống sẽ lọc ra tất cả khách hàng trong chiến dịch này -> Anh/chị thao tác tích chọn tất cả khách hàng -> Thao tác -> Gửi Email


Giao diện sẽ chuyển về màn hình gửi email, anh/chị nhập nội dung cần gửi mail -> Gửi luôn 


LƯU Ý:  Đối với gửi email theo chiến dịch thì chỉ có thể gửi được tới cho những cơ hội mà anh/chị là người phụ trách được thôi. Hoặc phải là người quản lý chiến dịch mới có quyền gửi tất cả email cho khách hàng trong chiến dịch đó ạ!

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly 1

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận