làm thế nào để gửi email cho những khách hàng trong chiến dịch.


Chào anh/chị thân mến!

Sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh chị Cách gửi email trong 1 chiến dịch.

Cách 1: Nếu anh/chị là người quản lý chiến dịch a chị có thể vào email marketing rồi chọn gửi email theo chiến dịch.


 Cách 2:Nếu anh/chị không phải là người quản lý chiến dịch, nhưng có quyền xem tất cả khách hàng.Anh/chị có thể tìm kiếm tất cả các khách hàng (F2) thuộc chiến dịch sau đó lưu lại bộ lọc tương ứng


Khi gửi mail anh/chị có thể gửi theo bộ lọc mới tạo trước đó


Chúc anh/chị thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận