Làm thế nào để download đơn hàng tôi đang xem xuống được?

Đào tạo mindset

196 lượt xem

14/05/2018

Hiện tại GetFly chưa hỗ trợ download đơn hàng trong chi tiết đơn hàng xuống được, nếu muốn download được đơn hàng đó, KH cần click vào phần in và tải bản in đó về. ( bản pdf )

- Cách khác để tải đó là ra màn hình F4, lọc điều kiện là mã đơn hàng đó và download xuống. ( bản excel)


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan