Làm thế nào để download đơn hàng tôi đang xem xuống được?


Hiện tại GetFly chưa hỗ trợ download đơn hàng trong chi tiết đơn hàng xuống được, nếu muốn download được đơn hàng đó, KH cần click vào phần in và tải bản in đó về. ( bản pdf )

- Cách khác để tải đó là ra màn hình F4, lọc điều kiện là mã đơn hàng đó và download xuống. ( bản excel)


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận