Làm thế nào để cập nhật hàng loạt khách hàng từ trạng thái A sang trạng thái B của một chiến dịch?


Trường hợp anh/chị muốn thay đổi trạng thái cơ hội hàng loạt  mình  phải chạy thông qua auto anh/chị nhé - Hiện chưa thay đổi trạng thái cơ hội hàng loạt bằng tay được ( mình sẽ có 1 tác động nào đấy đến những khách hàng này để căn cứ chạy auto)

Auto  gợi ý cho mình 1 auto sau :

1. Anh/chị  tạo thêm 1 nhóm khách hàng - ví dụ : nhóm X

2. Xây dựng 1 auto theo hành động " chỉnh sửa thông tin khách hàng " với điều kiện đi kèm là nhóm khách hàng " nhóm X" . Bên phần hệ quả anh/chị chọn " Thay đổi trạng thái cơ hội trong 1 chiến dịch nhất định"  ( chọn chiến dịch A và trạng thái B)

3. Ra màn hình khách hàng F2, lọc tìm kiếm nâng cao theo chiến dịch   với trạng thái cơ hội là A và thao tác  thay đổi nhóm  khách hàng của  những khách hàng này sang nhóm X vừa mới tạo ( anh chọn  thêm vào nhóm X để  giữ nhóm cũ của những khách hàng này.

Sau khi auto chạy xong anh/chị  có thể  loại bỏ khách hàng ra khỏi nhóm X và xóa nhóm khách hàng này đi ạ.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận