Làm thế nào để anh biết nhân viên đã gọi cho bao nhiêu khách được giao?


Để thống kê được nhân viên đã gọi cho bao nhiêu khách hàng đã được giao, Getfly có phần báo cáo telesales có thể thống kê được phần này ( với điều kiện sử dụng module call của Getfly)

Cách thao tác:

Vào màn hình KPI( F7), chọn báo cáo telesales

Chọn báo cáo theo người phụ trách khách hàng, phòng ban, nhân sự

Chọn thời gian tạo khách hàng và thời gian muốn thống kê cuộc gọi
Chúc bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận