Làm sao Upload được khách hàng có trường thông tin ngày tháng năm?


Khi Upload khách hàng  các thông tin hoặc các trường dữ liệu được tạo thêm dưới dạng ngày tháng năm , để các trường thông tin ngày tháng năm này hiển thị đúng khi upload khách hàng thành công anh/chị vui lòng thao tác 2 bước sau: 

1. Vào định nghĩa dữ liệu  chuyển định dạng của trường thông tin đó về dạng datetime:

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/thang_5_2/%C4%91%E1%BB%8Bnh_d%E1%BA%A1ng_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u.png

2.  Chuyển dạng  dữ liệu trong file excel  về dạng datetime

- Bôi đen thông tin ở cột  dữ liệu trong file

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/thang_5_2/b%C3%B4i_%C4%91en.png

- Click chuột phải chọn Format Cells

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/thang_5_2/q.png 

-   Ở phần " Locale" chọn sang " Vietnamese" 

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/thang_5_2/g.png


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận