Làm sao tôi tìm kiếm được những đơn hàng của 1 sản phẩm đã xóa


Làm sao tôi tìm kiếm được những đơn hàng của 1 sản phẩm đã xóa
1. Vào  phần sản phẩm

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/s%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m1.png

2. vào tab đã xóa để tìm sản phẩm đã xóa

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/%C4%91%C3%A3_x%C3%B3a.png

3. Khôi phục  sản phẩm  muốn tìm kiếm đơn hàng đã tạo

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/kh%C3%B4i_ph%E1%BB%A5c.png

3.  Vào phần bán hàng  chọn " Lựa chọn điều kiện lọc " và nhập tên sản phẩm cần tìm kiếm

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/t%C3%ACm_ki%E1%BA%BFm_s%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m.png

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận