Làm sao tôi có thể cố định được trường tên khách hàng ở màn hình danh sách khách hàng

Khách hàng

344 lượt xem

15/12/2018

Hiện tại ở màn hình danh sách khách hàng đang cố định 03 trường dữ liệu, để cố định trường tên khách hàng anh/chị thao tác như sau:

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan