Làm sao thêm được công việc vào kế hoạch làm việc trong KPI nhân viên


Kế hoạch làm việc trong KPI nhân viên do hệ thống tự động tổng hợp từ các công việc của nhân viên. Các công việc có thời gian thực hiện trong thời gian lọc KPI mà được tạo trước thời gian lọc đó sẽ được liệt kê vào phần kế hoạch này


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận