Làm sao thay được màu nên landingpage


Hiện tại landingpage chưa hỗ trợ thay đổi nền của toàn bộ landingpage mà hỗ trợ thay đổi của từng phần/mục trong landingpage đóLƯU Ý: Nền sẽ là các bảng màu mặc định chưa hỗ trợ nền là hình ảnh

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận