Làm sao để xóa phiếu xuất kho


Các phiếu xuất kho đã tạo trên hệ thống thì sẽ không thể xóa bỏ được

- Phiếu xuất kho Trạng thái CHỜ DUYỆT : có thể sửa để thay đổi lại thông tin- Phiếu xuất kho Trạng thái ĐÃ DUYỆT : không thể sửa để thay đổi lại thông tin


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận