Làm sao để thay đổi nội dung sms thông báo hết hạn hợp đồng


Khi anh/chị tạo hợp đồng để theo dõi thời hạn hợp đồng của khách hàng , sẽ có phần TỰ ĐỘNG GỬI SMS THÔNG BÁOKhi tích chọn vào tự động gửi sms hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn cho khách hàng báo sắp hết hạn hợp đồng theo thời gian anh/chị lựa chọn.

Tuy nhiên nội dung tin nhắn gửi sẽ theo mẫu có sẵn trên hệ thống và hiện tại chưa thể tự thay đổi được mẫu tin nhắn đó

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận