Làm sao để phân quyền cho nhân viên nhập và xem lợi nhuận

Bán hàng

500 lượt xem

05/12/2018

Nếu anh/chị muốn nhân viên có thể nhập và xem được lợi nhuận đơn hàng, anh/chị cần phân quyền LỢI NHUẬN ĐƠN HÀNG cho nhân viên đó.


 Khi các bạn nhân viên lên đơn hàng sẽ có cột giá nhập để điền số tiền và xem được phần lợi nhuận của đơn hàng

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan