Làm sao để phân quyền cho nhân viên nhập và xem lợi nhuận


Nếu anh/chị muốn nhân viên có thể nhập và xem được lợi nhuận đơn hàng, anh/chị cần phân quyền LỢI NHUẬN ĐƠN HÀNG cho nhân viên đó.


 Khi các bạn nhân viên lên đơn hàng sẽ có cột giá nhập để điền số tiền và xem được phần lợi nhuận của đơn hàng

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận