Làm sao để phân chia lại những cơ hội đã có người phụ trách


Để Phân chia lại những cơ hội đã có người phụ trách , anh/chị có thể thao tác như sau:

- Trước tiên cần để những cơ hội đang có người phụ trách chuyển thành chưa có người phụ trách:

Anh/chị chỉ cần chỉnh sửa lại chiến dịch xoá bỏ người bán hàng tham gia chiến dịch và là người phụ trách cơ hội để những cơ hội trở thành 

CHƯA CÓ NGƯỜI PHỤ TRÁCH- Sau khi cập nhật xong cơ hội, anh/chị lại vào chỉnh sửa lại chiến dịch thêm người bán hàng và lưu ý tích chọn phân chia cơ hội tự động để các cơ hội tự động phân chia cho các bạn 


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận