Làm sao để nhân viên theo dõi được ngày giao hàng và có thể lọc được


Để nhân viên có thể theo dõi và tìm kiếm được thông tin về THỜI GIAN GIAO HÀNG của các đơn hàng, do trên hệ thống chưa có sẵn trường thông tin này nên anh/chị có thể thêm trường NGÀY GIAO HÀNG hoặc THỜI GIAN GIAO HÀNG ở phần định nghĩa dữ liệu đơn hàng.
CÁC THAO TÁC TIẾN HÀNH NHƯ SAU:
- Anh/chị vào phần CÀI ĐẶT => ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU => ĐƠN HÀNG- Thêm mới một trường có tên THỜI GIAN GIAO HÀNG có thể để định dạng trường đó là DATE TIME


 

- Sau đó ấn LƯU

- Khi thêm mới đơn hàng sẽ có trường thông tin THỜI GIAN GIAO HÀNG để anh/chị có thể cập nhật thông tin theo dõi- Và anh/chị cũng có thể lọc được thông tin chính xác những đơn hàng nào có thời gian giao cụ thể theo từng ngày


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận