Làm sao để nhân viên chỉ tạo được đơn hàng cho các bạn trong phòng ban của mình?


Nếu anh/chị có quyền duyệt đơn hàng, thì anh/chị có thể tạo được đơn hàng cho các bạn thuộc phòng ban của mìnhVà anh/chị cũng sẽ xem được các đơn hàng mà người thực hiện là các bạn thuộc phòng ban của mình trực thuộc.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận