Làm sao để lọc được danh sách các khách hàng đã click vào một link cụ thể trong email


Để lọc được danh sách các khách hàng đã click vào một link cụ thể trong email, anh/chị có thể setup automation như sau:

- Khi khách hàng click vào link trong mail thì sẽ cập nhật khách hàng vào các nhóm tương ứng:


- Mỗi link sẽ gắn với các nhóm tương ứng, để lọc được danh sách các khách hàng đã click vào một link cụ thể anh/chị có thể lọc theo trường NHÓM KHÁCH HÀNG ở màn hình danh sách khách hàng ( F2)CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận