Làm sao để hủy được đơn hàng


Để hủy được đơn hàng bận cần có:
- Phải có quyền xóa đơn hàng ( xóa tương đương với hủy)


- Đơn hàng đã tạo phiếu xuất kho nhưng chưa được duyệt hoặc đơn hàng đã thao tác trả lại hàng

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận