Làm sao có thể tìm được những đơn hàng đã thanh toán trong tháng này?

Đào tạo mindset

330 lượt xem

28/12/2018

1. Vào phần Bán hàng ( F4)

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/b%C3%A1n_h%C3%A0ng_1.png


2. Chọn thời gian là " Tháng này" sau đấy chọn tiếp tab " Đã thu trong kỳ" những đơn hàng đã  thanh toán trong tháng này sẽ hiện ra 

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/%C4%91%C3%A3_thu_trong_k%E1%BB%B3.png

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan