Làm sao chặn nhân viên không được sửa đơn hàng sau khi đã duyệt ?


Để chặn  không đươc chỉnh sửa đơn hàng  sau khi đã duyệt thì " Bật" chế độ  " Không cho phép sửa đơn hàng khi đã duyệt" . Quy trình thao tác như sau: Vào phần "Cài đặt " chọn " CRM"   bật chế độ  " Không cho phép sửa đơn hàng khi đã duyệt".


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận