làm cách nào kiểm tra được doanh số của người giới thiệu ( cộng tác viên) trên hệ thống Getfly CRM


Để kiểm tra doanh số của công tác viên hay người giới thiệu a chị vào KPI --> Thống kê affiliate. Tại màn hình hiển thị thống kê afiliate tổng hợp lại tổng doanh số của những ng được coi là người giới thiệu khách hàng và anhc hị có thể xem chi tiết có những khách hàng đã được giới thiệu là những khách hàng nào và doanh số là bao nhiêu bằng cách click vào các con số hiển thị tại bảng đó.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận