Làm cách nào để bỏ một khách hàng ra khỏi bộ lọc đã lưu


Khi nhóm khách hàng có cùng các điều kiện tìm kiếm vào bộ lọc của tôi để có thể gửi mail , gửi sms , hoăc tìm kiếm nhanh các khách hàng đó.

Muốn bỏ một khách hàng ra khỏi bộ lọc đó thì khách hàng đó không được thỏa mãn điều kiện mà mình đang nhóm khách hàng đó.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận