Là giám đốc, người quản lý tôi nên xem cái gì đầu tiên?

Đào tạo mindset

711 lượt xem

03/01/2018

1. Kiểm tra Notification - Quan trọng xem có ai đánh dấu mình trong công việc hay không?


2. Kiểm tra Tỷ lệ chuyển đổi (F7):

    2.1 Số lượng khách hàng tìm kiếm mới có đúng với dự kiến mình đầu tư ra hay không?

    2.2 Kiểm tra số lượng tương tác có tương ứng với số khách hàng tìm kiếm để đảm bảo Mọi khách hàng được tương tác hay không?

    2.3 Kiểm tra doanh số tương ứng


3. Kiểm tra Lịch làm việc (F9)

    3.1 Kiểm tra công việc hàng ngày của mình

    3.2 Kiểm tra công việc mình muốn nhấn mạnh

    3.3 Giao việc


4. Kiểm tra Thư nội bộ

   4.1 Kiểm tra xem có thông tin mình cần nắm hay không

   4.2 Trao đổi với nhân viên theo từng Thread 

 
0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Đẹp Hoàng

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan