KPI phòng ban


Chào anh chị

Khi thiết lập chỉ tiêu KPI, ngoài chức năng giao KPI cho nhân viên, hệ thống còn hỗ trợ anh chị giao chỉ tiêu cho phòng ban.

- Sau khi thiết lập KPI tại tab Thiết lập KPI, anh chị click vào tab Giao chỉ tiêu cho phòng ban 

- Anh chị điền tên phiếu, chọn chỉ tiêu KPI áp dụng, chọn thời gian áp dụng và chọn phòng ban áp dụng Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận