KPI chiến dịch


Trong doanh nghiệp sẽ thường xuyên chạy các chiến dịch như: chiến dịch kinh doanh, chiến dịch tặng quà, chiến dịch tuyển dụng,.... Vậy làm thế nào để đo lường được hiệu quả của từng chiến dịch? Chúng ta cần có công cụ đo lường và GetFly là một trong những công cụ đó. Trong bài viết này, tôi hướng dẫn anh chị xem và hiểu về KPI chiến dịch. 

Anh/chị xem chi tiết  tại đây

Cảm ơn anh/chị!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận