KPI chiến dịch

KPI

314 lượt xem

19/11/2018

Trong doanh nghiệp sẽ thường xuyên chạy các chiến dịch như: chiến dịch kinh doanh, chiến dịch tặng quà, chiến dịch tuyển dụng,.... Vậy làm thế nào để đo lường được hiệu quả của từng chiến dịch? Chúng ta cần có công cụ đo lường và GetFly là một trong những công cụ đó. Trong bài viết này, tôi hướng dẫn anh chị xem và hiểu về KPI chiến dịch. 

Anh/chị xem chi tiết  tại đây

Cảm ơn anh/chị!


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Phương

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan