Kinh nghiệm trong gửi email marketing bằng getfly

Marketing - Email

848 lượt xem

30/12/2017

Slide hướng dẫn automaton 

https://www.slideshare.net/oDuyMinh/marketing-automation-kin-thc-nn-tng-o-to-ni-b-getfly

 

Hi Thanh, với mailgun, thời gian đầu mới dùng sẽ phải qua bước test mức độ tin cậy của tên email, nên nó chỉ cho bạn gửi 100mail/giờ. Mình xử lý cách này bằng cách trong 1-2 tuần đầu gửi email, mình chỉ gửi cho 1 group email nội bộ, rồi cho các email nội bộ đó mở liên tục, mình gọi là tăng điểm với hệ thống mailgun, khi đó nó sẽ mở giới hạn cho bạn.

2. Khi gửi email, cái quan trọng là bạn có bao nhiêu người dùng email sẽ đọc email của bạn, số lượng email được mở càng nhiều thì những email bạn gửi sẽ hạn chế vào spam càng nhiều. Mình cũng làm bước như cách mở hạn chế của mailgun như trên, trước khi gửi email số lượng lớn, mình sẽ gửi test, cho nhóm nội bộ, khoảng 10-15 email là ok, sau đó yêu cầu tất cả mọi người cùng mở và click link nếu có. Rồi sau đó mới gửi email số lượng lớn.

Đối với gửi auto thì chỉ với người dùng nào đã đọc email của bạn thì nó mới vào hộp quảng cáo hoặc tốt thì vào thẳng inbox, nhưng phần lớn thì nó sẽ vào thẳng spam, vấn đề lúc này bạn có thể làm là nội dung email tự động của bạn có đủ hay để người ta vào hộp spam và lấy nó ra hay không thôi.

"Content is King" là quan điểm luôn đúng đối với tất cả kênh tiếp xúc với khách hàng, nên sẽ không uổng công nếu bạn đầu tư cho nó.

Chúc bạn sẽ thành công với Getfly như mình và các khách hàng khác :)

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Đẹp Hoàng

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan