Không xuất kho được

Kho

475 lượt xem

29/01/2018

Để chọn được kho khi xuất kho, anh chị phải là người liên quan trong kho

>> Báo admin thêm là người liên quan trong kho


3.8 / 5 ( 4 votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan