Không xuất kho được

  • 29-01-2018
  • Kho
  • Bởi hoaxinh
  • 284 Lượt xem
  • 0 Bình Luận

Để chọn được kho khi xuất kho, anh chị phải là người liên quan trong kho

>> Báo admin thêm là người liên quan trong kho


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận