Không muốn nhân viên tự động chuyển người phụ trách thì phải làm sao?


Người phụ trách khách hàng ( kể cả không có quyền sửa khách hàng) vẫn có thể thay đổi người phụ trách khách hàng. Hiện tại, anh/chị không thể bỏ quyền thay đổi người phụ trách này của nhân viên. Nhưng anh/chị hoàn toàn có thể chủ động kiểm soát việc này của nhân viên thông qua auto tự động thông cho mình khi có nhân viên thay đổi người phụ trách để từ đó có biện pháp xử lý với nhân viên.

Auto này sẽ được setup như sau:

- Điều kiện: Anh/chị chọn Theo hành động -> Chỉnh sửa thông tin khách hàng -> Người phụ trách -> IN -> thêm tên tất cả các tài khoản nhân viên đang được phụ trách khách hàng cần quản lý


- Hệ quả: Anh/chị chọn gửi thông báo trên hệ thống -> chọn Người gửi: Người tạo khách hàng (nhân viên thay đổi người phụ trách) -> Người nhận thông báo: là tài khoản của anh/chị hoặc người quản lý vấn đề này.


Khi nhân viên thay đổi người phụ trách hệ thống sẽ gửi thông báo như sau:


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận