Khi xóa tài khoản của nhân viên những KH do NV đó phụ trách có mất đi k?


Khi xóa tài khoản của nhân viên thì Kh do nhân đó phụ trách k bị mất đi mà vẫn giữ nguyên trạng thái do nhân đã xóa là người phụ trách, để tìm lại đc đối tượng KH đó a/c có thể tìm KH theo phòng ban cũ của nhân viên đã bị xóa tài khoản.
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận