Khi upload khách hàng bằng file excell. Tại sao khi nhập số điện thoại tại trường số điện thoại lại bị mất số 0 ở đầu mỗi số điện thoại?


Khi cập nhật danh sách khách hàng bằng cách upload file excel. Tại trường số điện thoại khi anh chị nhập đầy đủ sđt sau đó tự động bị mất số " 0 " ở đầu.

ví dụ: "0979123456" sau đó số điện thoại đó tự động chuyển thành "979123456"

Đó là do hệ thống tự động làm mất số " 0 " tại đầu mỗi số điện thoại, các anh chị không cần phải lo lắng về điều đó hãy tiếp tục nhập đầy đủ các thông tin còn lại và upload lên bình thường. Hệ thống sẽ tự hiểu và thêm số " 0 "  vào trường sđt sau khi anh chị hoàn tất việc upload khách hàng.Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận