Khi tìm kiếm khách hàng theo số điện thoại nếu không nhớ đầy đủ số điện thoại thì tìm như thế nào?


Trong trường hợp nếu không nhớ đầy đủ số điện thoại của khách hàng ( chỉ nhớ 1 vài số) 

bạn có thể tìm kiếm số điện thoại ở phần tìm kiếm nâng cao -> số điện thoại liên hệ nhập vào dãy số tìm kiếm


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận