Khi tìm kiếm khách hàng hệ thống cứ quay tròn không hiển thị kết quả


Khi anh/chị thao tác tìm kiếm mà hệ thống cứ quay tròn không hiển thị ra kết quả tìm kiếmNguyên nhân: do khi anh/chị tìm kiếm theo trường dữ liệu THÊM ĐIỀU KIỆN LỌC, chưa lựa chọn dữ liệu tìm kiếm cụ thể của trường đó nên hệ thống không thể tìm kiếm được đúng điều kiệnAnh/chị lưu ý khi tìm kiếm bổ sung dữ liệu tím kiếm cần điền đầy đủ thông tin điều kiện tìm kiếm mong muốn .

CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận