Khi tạo 1 đơn hàng thì em không thể chọn được kho để tạo đơn hàng mà em đã được phân quyền kho rồi


Khi tạo đơn hàng nếu không chọn được kho, anh.chị vui lòng kiểm tra lại xem mình có xem được kho hàng đó không ( là người tham gia vào kho hàng đó)Anh/chị phải được phân quyền xem phần KHO và phải là người tham gia trong kho hàng đó thì khi lên đơn hàng mới có thể chọn được kho hàng đó

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận