Khi tạo 1 đơn hàng thì em không thể chọn được kho để tạo đơn hàng mà em đã được phân quyền kho rồi


- Để thao tác xuất hàng được ở KHO bạn cần có:
+ Phân quyền xuất kho

+ Là Người tham gia liên quan trong kho đó

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận