Khi setup hết rồi nhưng khi đăng nhập facebook vào CRM hệ thống thông báo không có dữ liệu


Vào facebook đăng nhập -> cài đặt -> ứng dụng -> xóa ứng dụng GetFly CRM đi và đăng nhập lại facebook trên CRM

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận