Khi nào sản phầm trong kho bị trừ đi

  • 08-01-2018
  • Kho
  • Bởi minhtrang
  • 186 Lượt xem
  • 0 Bình Luận

  1. Tạo đơn hàng ở facebook page có tích hợp với tính năng bán lẻ ==> chỉ cần tạo đơn hàng thì hệ thống sẽ tự trừ sản phẩm có trong kho luôn
  2. Khi tạo đơn hàng ở ngoài màn hình F4, sản phẩm trong kho sẽ không bị trừ đi, chỉ trừ đi khi có yêu cầu xuất kho và thủ quỹ duyệt ==> khi đó sản phẩm trong kho mới bị trừ đi
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận