Khi KH đăng kí qua form sẽ gửi mail cho KH

Marketing Automation

102 lượt xem

21/05/2020

Để gửi mail thông báo khi KH đăng kí qua form thì anh/chị thao tác theo các bước sau ạ:

Bước 1: Đưa Kh đăng kí qua form vào một chiến dịch.

Bước 2: Tạo auto Khi Kh đổ vào một chiến dịch sẽ gửi mail cho KH.

Cụ thể các bước như sau ạ:

Bước 1: Vào optin form thiết lập khi Kh đăng kí qua form sẽ đổ về một chiến dịch cụ thể:


Bước 2: Tạo auto

- Anh/chị vào phần Marketing automaiton:


- Lựa chọn điều kiện Khi KH được đưa vào một chiến dịch, anh/chị click chuột hai lần vào mục Khi KH được đưa vào một chiến dịch thì sẽ hiển thị ra phần thông tin cần phải nhập như dưới đây:  


- Hệ quả thì anh/chị chọn gửi mail cho KH:


- Sau đó anh/chị click chuột hai lần vào phần gửi mail sẽ hiển thị ra phần thông tin gửi mail, anh/chị nhập đầy đủ thông tin:


- Cuối cùng, anh/chị nhập tiêu đề Auto và click chọn Kích hoạt để auto hoạt động.


Chúc anh/chị thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bùi Bích Phương

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan