Khi in hóa đơn làm sao bỏ được dòng tiêu đề bên trên


Khi in hóa đơn bán lẻ có hiển thị dòng tiêu đề ở đầu trang và cuối trang


Để bỏ dòng thông tin này khi in hóa đơn ra cho khách hàng, anh/chị chọn phần cặt đặt khác của máy in và tích chọn bỏ hiển thị ĐẦU TRANG VÀ CUỐI TRANG thì bản in sẽ hiển thị theo mong muốnCHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận