Khi có một cơ hội mới được tạo thì hệ thống sẽ tự động báo cho một nhóm sales nào đó


Để setup thông báo cho các bạn nhân viên khi có cơ hội mới được tạo trong chiến dịch, anh/chị có thể thao tác tạo automation như sau:

- Phần NẾU: anh/chị chọn theo hành động: Khách hàng được đưa vào một chiến dịch 

( Chọn cụ thể theo tên chiến dịch)

- Phần THÌ: anh/chị chọn hệ quả Gửi notification cho nhân viên 


Anh/chị có thể setup gửi ngày lập tức hoặc sau bao lâu mới gửi thông báo.

- Tin nhắn: sẽ nhập nội dung thông báo muốn gửi cho nhân viên

- Người gửi: chọn người gửi thông báo

- Người nhận thông báo: chọn những user muốn nhận được thông báo ( lưu ý: có thể chọn được nhiều user để nhận thông báo)

Chúc anh/chị thao tác thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận