Khách hàng từ Facebook về Phần mềm GetFly thì nhân viên tự tạo nguồn từ Facebook của họ và để họ phụ trách luôn mà không cần qua anh.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận