Khách hàng trả lời email tôi gửi từ trên hệ thống ,thì email đó hiển thị ở mục nào trên getfly


Khách hàng trả lời email  gửi từ trên hệ thống ,thì anh chị vào hộp thư đến của email của anh chị để kiểm tra, trên hệ thống chưa hỗ trợ phần này.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận