Khách hàng đăng ký từ optinform nhưng không đổ về chiến dịch

Marketing - Opt-In Form Landing Page

529 lượt xem

03/01/2018

- Anh (chị) vào Optinform=> chọn thao tác sửa để kiểm tra phần thiêt lập  của Optinform.

-  Muốn KH đổ vào một chiến dịch kinh doanh: lựa chọn tên, trạng thái cơ hội và người tạo cơ hội

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan