Khách hàng đăng ký từ optinform nhưng không đổ về chiến dịch


- Anh (chị) vào Optinform=> chọn thao tác sửa để kiểm tra phần thiêt lập  của Optinform.

-  Muốn KH đổ vào một chiến dịch kinh doanh: lựa chọn tên, trạng thái cơ hội và người tạo cơ hội

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận