KH X ở 2 nhóm A & B, gửi một email đến 2 nhóm này thì KH X có nhận được 2 mail giống nhau không?


Chào anh chị


Nếu 1 khách hàng bất kỳ X đang nằm trong cả 2 nhóm A và B và anh chị gửi email cho 2 nhóm cùng 1 nội dung và tiêu đề trong 1 ngày thì khách hàng X sẽ chỉ nhận được 1 mail duy nhất. Lý do là 1 ngày 1 địa chỉ mail chỉ nhận được 1 mail có cùng nội dung và tiêu đề. Nếu anh chị gửi khác ngày thì khách hàng X sẽ nhận được cả 2 mail.


Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận