Kết nối tổng đài ODS


1. Báo phòng sáng tạo mở module call kết nối với tổng đài ODS

2. Xin các thông tin từ bên tổng đài ODS:

- Service name: xxx

- Auth User: xxx

- Auth Key: xxx

- URL get logs: http://api.cloudfone.vn/api/CloudFone/GetCallHistory

- URL Click to call: http://api.cloudfone.vn/api/CloudFone/AutoCall

3. Điền thông tin vào trong cấu hình trên Getfly:


4. Ấn cập nhật rồi quay lại màn hình

Callcenter > danh sách > ấn lấy logs cuộc gọi

- Nếu lấy được logs thì kết nối thành côngGood luck!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận