Insert 1 template email ?


                 Hiện tại có thể upload file html mail mẫu lên GetFly . Hiện tại trên GetFly có hỗ trợ rất nhiều mẫu mail thiết kế trên hệ thống anh/chị có thể tham khảo để sử dụng thêm .

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận